แบบต่างหู ทองหุ้ม 100%

jewelry flower-earrings

E 01

1. ต่างหูพลอยล้อมเพชร ล้อมเพชรรัสเซีย (สีทับทิม)

ราคา 650 บาท

jewelry flower-earrings (size : big)

E02

2 . ต่างหูดอกไม้เพชรรัสเซีย แบบคู่ใหญ่ค่ะ

(jewelry flower-earring)

ราคา  700 บาท

pearl-earring

E03

3.  ต่างหูมุก ล้อมเพชรรัสเซีย (สีขาว)

white-pearl earring

ราคา  650 บาท

jewelry (size : big)

E04

4.  ต่างหู เพชรรัสเซียเม็ดเดี่ยวขนาดใหญ่

(prong setting)

แบบเกาะหนามเตย

ราคา 500 บาท

bezel setting

E05

5. ต่างหูเม็ดเดี่ยว ขนาดใหญ่

(Bezel Setting)

แบบวงหรี

ราคา 500 บาท

ติดต่อได้ที่

(please, contact me)

wishes_witch@hotmail.com


Comments are closed.